GYİAD Raporlar

06.10.2020

GYİAD İklim Bülteni Sayı:01

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği olarak yeni bir bülten ile karşınızdayız. COVID-19’un küresel boyutta yarattığı problemlerin gölgesinde, küresel çapta etkileri görülen ve görülmeye devam edecek bir başka problem hakkında aylık bültenimiz yayına giriyor.

12.05.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XVI: Covid-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbir ve Önlemler - III

Tüm Dünyada etkisini gösteren Covid-19 adıyla bilinen Koronavirüs (“Koronavirüs”) salgını nedeniyle yaşadığımız olağanüstü dönem içerisinde hükümetler, birçok kurum ve kuruluş, çeşitli önlemler alarak salgın ile mücadele etmeye çalışmaktadır. Türkiye’de 16.03.2020 tarihi itibariyle alınan önlem ve tedbirleri içeren çalışmamıza iki bölümden oluşan “COVID-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbir Ve Önlemler” ve “COVID-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbir Ve Önlemler- II” başlıklı yazılarımızda yer vermiştik.

29.04.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XV: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 24 Kapsamında Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlandı

“4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“4447 Sayılı Kanun”) Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” ("Usul ve Esaslar") 22 Nisan 2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından SGK internet adresinde duyurulmuştur.

13.04.2020

GYİAD Ekonomi Raporu: Koronavirüs Salgınının Türkiye ve Dünya Ekonomisine Etkileri - 3

Korona Virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Ancak ilk kez 4-10 nisan tarihleri arasında yeni vaka sayısında bir azalma gerçekleşti. 3 nisan tarihindeki günlük 89 bin vaka sayısı sonrası izleyen günlerde vaka sayıları bu zirvenin altında kaldı. Son gün itibariyle 85.008 yeni vaka gerçekleşti. Bu veriler değerlendirildiğinde korona virüs salgınının dünya genelinde zirveye ulaştığı ve yayılma etkisini kaybetmeye başladığı öngörülmektedir. Ülkeler arasında ise farklı gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir. Çin’de yeni vaka sayısı sıfıra yaklaşmıştır.

11.04.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XVI: Takip İşlemleri Hakkında Alınan Tedbir Kararlarına İlişkin Özet Değerlendirme

COVID-19 salgını çerçevesinde alınması gereken acil durum önlemleri kapsamında icra ve iflas işlemleri yönünden de tedbir alınması gerekmiş, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“Kanun”) “II-FEVKALADE HALLERDE TATİL” üst başlığını taşıyan, “İcra takiplerinin durdurulması halleri” başlıklı 330. maddesindeki “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.” hükmüne istinaden 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 31076 sayılı ve 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10.04.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XV: Covid-19 Salgını Ve Etkileri İş Hukuku Bağlamında Sıkça Sorulan Sorular

Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından 11.03.2020 tarihinde “Pandemi (salgın)” olarak nitelendirilen Covid-19 virüsünün (“Koronavirüs”) işveren-çalışan ilişkilerini üst düzeyde etkilediği şu günlerde, her çalışan ve işverenin gündemine aldığı konulara dair değerlendirmelerimizi sıkça sorulan sorular formatında bu yazımızda paylaşıyoruz.

09.04.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XIV: Covid-19 Salgın Sürecinde İşverenler Tarafından Kişisel Verilerin Korunması - 2

Covid-19 Salgın sürecinde gerek işverenler gerek ise sağlık kuruluşları tarafından birtakım önlemler alınmakta olup pandemi ile mücadele edilmesi sebebiyle, özellikle sağlık verileri başta olmak üzere pek çok kişisel verinin işlenmesi zaruri hale gelmiştir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 27 Mart 2020 tarihinde Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler başlığı altında Kamuoyu duyurusu yayınlayarak, veri sorumluları tarafından veri işleme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yükümlülüklere yönelik hatırlatmada bulunularak ayrıca sıkça sorulan sorular da yanıtlanmıştır.

08.04.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu XIII: 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 5941 Sayılı Çek Kanunu’na Getirilen Değişiklere Dair

SIKÇA SORULAN SORULAR COVID-19 salgını sebebiyle alınması gereken acil durum önlemleri kapsamında icra ve iflas hukuku işlemleri yönünden 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tedbirlerin usul hukukuna ve diğer uygulamalara etkileri bakımından ise 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 20.12.2009 tarihli 5941 sayılı Çek Kanunu’na Geçici 5. Madde eklenerek önemli yenilikler getirilmiştir.