GYİAD Raporlar

24.03.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu ll: Covid-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbir ve Önlemler

11.03.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen ve ülkemizde de kısa bir süre içerisinde hızla yayılan bilimsel adı COVID-19 olan Koronavirüs salgını (“Koronavirüs”) küresel bir sağlık krizi olmasının yanı sıra önümüzdeki birkaç ay içerisinde ortaya çıkabilecek küresel bir sosyal ve ekonomik krizin de zeminini hazırlamaktadır. Bu sebeple hükümetler, kurum ve kuruluşlar, şirketler öncelikle kamu ve insan sağlığını koruyucu sonrasında da ekonomik tedbirler olmak üzere her anlamda tüm önlemleri almak için harekete geçmiş olup, salgın tehdidi ile ilgili alınan önleyici tedbirler doğrultusunda karantina uygulamaları sebebiyle ortaya çıkan üretimde iş gücünün azalması, iş yerlerinin kapatılması, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tüketimde azalma gibi sonuçların ekonomi üzerinde yarattığı hasar önlenmeye ve hâli hazırdaki önlemlerin negatif etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır

23.03.2020

GYİAD - Moral Partners Hukuk Raporu l: Sözleşmelere Etkisi Mücbir Sebep Tartışması ve Değerlendirmesi

Korona virüs salgınının global etkisi, küresel krize neden olabilecek nitelikteki çeşitli alan ve sektörlerde yarattığı olumsuz yansımalar, şirketlerin ticari anlaşmaları ve edimlerin ifası yönünden oldukça önemli sonuçlar doğurmaktadır. Ticari anlaşmaların ifası sırasında meydana gelebilecek imkânsızlıklar ve/veya engeller neticesinde dünya çapında Korona virüs salgının mücbir sebepler arasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışma konusudur.