Çalışma Grupları

GYİAD, genç iş insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalısmalar yapan, yaratıcı girisimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür.

İstihdam Çalışma Grubu

17. Dönem İstihdam Çalışma Grubu olarak, istihdamın artırılması için öncelikli sorunları belirlemeyi, GYIAD üyeleri ve konu ile alakalı resmi/sivil kurumların da desteğini alarak çözüm önerileri getirmeyi hedefliyoruz.

DETAYLAR

Eğitim Çalışma Grubu

Çalışma Grubu olarak amacımız, istihdam ve kalkınmanın temel yapı taşı olan eğitim alanında, Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak projeler oluşturmak ve hayata geçirmektir.

DETAYLAR

GYİAD Akademi Çalışma Grubu

GYİAD Akademi 2011 yılından günümüze kadar uzanan ve toplamda Türkiye’nin yedi saygın üniversitesinde 102 GYİAD Akademi Gönüllü Eğitmeni ile gerçekleştirilen Girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına hizmet eden bir projedir.

DETAYLAR

Üye Gelişim Çalışma Grubu

GYİAD Üye Gelişim Çalışma Grubu, öğrenmenin ve gelişmenin yaşam boyu sürekliliği felsefesiyle, kendi alanlarında tecrübeli mevcut üyelerinin birçok farklı alanda kişisel gelişimlerine, farklı deneyimlerle farkındalıklarının artmasına ve ticari-mesleki bilgilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlar. Dünyada ve ülkemizdeki trendleri, gelişim ihtiyaçlarını ve yenilikleri takip ederek, alanında en iyi uzmanlarla üyelerine yönelik eğitim-gelişim programları ve atölye çalışmaları düzenler.

DETAYLAR

Girişimcilik Çalışma Grubu

Kuruluşundan bugüne GYİAD´ın temel taşlarından biri girişimcilik ve üyeleri arasındaki girişimci ruhunu desteklemek olmuştur. Girişimcilik Çalışma Grubu olarak hedefimiz; farklı sektörlerden alanında uzman, kendini kanıtlamış ve tecrübeli üyelerimiz ile girişimci gençleri bir araya getirerek geleceği farklılaştırmaktır.

DETAYLAR

Dijital Çalışma Grubu

Çalışma grubumuz, dünyadaki trendleri de takip ederek, dijitalleşme üzerine öncü politikalar ve stratejiler geliştirip farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişim için ölçülebilir değerler sağlamayı hedeflemektedir.

DETAYLAR

Ulusal İlişkiler Çalışma Grubu

GYİAD Ulusal İlişkiler Çalışma Grubu olarak; STK ve Kamu İlişkileri ve Anadolu Heyeti Eş Başkanlıklarımız ile birlikte, Derneğimizin, Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmekle birlikte, DEİK, TİM başta olmak üzere Ülke çapındaki sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

DETAYLAR

GYİAD MBA Çalışma Grubu

GYİAD MBA, GYİAD'a ait bir eğitim programıdır. Amacı genç yetenekleri bulup onlara pratiğe dayalı eğitim vererek iş dünyasına hazırlamaktır.

DETAYLAR

Akademik Araştırmalar Çalışma Grubu

İş Dünyasının üyeleri ile yerli-yabancı üniversiteler, fikir,tink tank kuruluşları başta olmak üzere akademik kurum, kuruluşlar arasındaki iletişimin akademik düzeyde kurulmasını, sürdürülebilir kılınmasını sağlar.

DETAYLAR

Üye ve Ticari İlişkiler Çalışma Grubu

STK´lar güçlerini üyelerinden alırlar ve her STK´da olduğu gibi GYİAD´ın da en önemli özelliği üyeleri arasındaki dostluklar ve işbirliğidir. Özellikle GYİAD üyeleri arasındaki arkadaşlık ve dayanışma ruhu derneğin her zaman için en güçlü öğesi olmuştur.

DETAYLAR

Uluslararası İlişkiler / Londra Temsilciliği

Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu olarak amacımız, GYIAD’ ın, Türk iş Dünya’sının ve ülkemizin bilinirliği, imajı ve uluslararası iş imkanlarının arttırılması için global kurum ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerinin geliştirilerek yerel ve uluslararası etkinliklerin organize edilmesini sağlamaktır.

DETAYLAR

Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Tarım ve gıdanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizin bu konuda kendi kendine yetebilen ülke olması gerekmektedir ve bu alanda sürdürülebilir projelere ihtiyaç vardır. Çalışma grubumuzun amacı Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak projeler oluşturmak ve hayata geçirmektir. Her konuda olduğu gibi teknoloji ve bilim tarım alanında da etkisini artırmaktadır. Tarımda teknolojik uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik konularda GYİAD üyeleri ve konu ile alakalı resmi/sivil kurumları ile iş birliği yaparak sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

DETAYLAR