Üye Profili

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği´nin kuruluş amacı sadece projeler üretmek değildir aynı zamanda bireyin, kurumların ve toplumun dönüşümüne katkı sağlamayı hedefledik.

Üye Profili

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği´nin kuruluş amacı sadece projeler üretmek değildir aynı zamanda bireyin, kurumların ve toplumun dönüşümüne katkı sağlamayı hedefledik.

GYİAD´ın üye profilini 23-55 yaşları arasında, işyeri sahibi/üst düzey yöneticisi ve üniversite mezunları oluşturmaktadır.