Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • KVKK Başvuru Formu

  KVKK Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma

  Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği ("GYIAD") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. GYIAD olarak faaliyet ve etkinliklerimizden faydalanan kişiler dahil, GYIAD ile ilişkili tüm şahıslardan ve siz değerli üyelerimizden üyelik kapsamında alınan her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında işbu metin ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
  1. Kişisel Veri Nedir?
  Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
  2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?
  GYIAD olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Derneğimizin faaliyetleri kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi değerlendirmek ve Dernek bünyesindeki yenilik ve gelişmelerden sizi haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.
  3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
  Kişisel verileriniz yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.
  4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
  GYIAD ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve GYIAD standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.
  5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
  GYIAD olarak kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?
  KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

  -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  -Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  GYIAD olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 • Gizlilik Politikası


  KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


  WEB SİTESİ HAKKINDA
  Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (bundan söyle “Dernek” olarak anılacaktır) tarafından, https://gyiad.org.tr/ web sitesi (“Site”) kullanıma açılmıştır. Site’ye erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (“Kullanıcı”) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası (“Politika”) metinlerini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.
  Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Dernek olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.


  KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA
  Site kullanıcıları, Site kapsamında Üye Başvuru Formu ile ya da sair şekillerde kendi açık rızaları dâhilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”) kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Dernek, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Dernek ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

  Dernek olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademi olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.


  BAĞLANTI SİTELERİ HAKKINDA
  İşbu Site’nin yasal sahibi Dernek olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Derneğe bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site’nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.  

  Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Dernek, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.  


  WEB SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ
  Dernek dilediği zaman işbu Politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik Site ’de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi sorumluluğunda olup Derneğin bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir.


  İLETİŞİM
  Politika ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle Site’nin “İletişim” bölümünden ya da doğrudan [email protected] eposta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

 • Çerez Politikası

  Çerez Politikası dokümanına ulaşmak için tıklayınız.