GYİAD İklim Bülteni Sayı:02

GYİAD İklim Bülteni Sayı:02

Ülkemizde ve Dünya’da 2020 Eylül ayı şimdiye kadar insanlığın yaşadığı en sıcak Eylül ayı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de uzun yıllar Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5°C iken, 2020 Eylül ayı 23,9°C olarak gerçekleşti. Dünya'nın ortalama sıcaklığına bakacak olursak, AB Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2020 Eylül ayı ortalama sıcaklıklarının, 1981-2010 yılları sıcaklık ortalamasının 0,63°C üzerinde olduğunu açıkladı. Bu değerler hem ülkemiz hem de Dünya açısından en sıcak Eylül ayını geçirdiğimiz anlamına geliyor.

AB Parlamentosu 2030 için %60 salım azaltım hedefini kabul etti

Avrupa Parlamentosu birliğin sera gazı salımlarının 2030 yılında, 1990 yılı seviyesine göre %60 azaltılmasını öneren yasa teklifini kabul etti. Ancak oylama neredeyse başa baş geçtiğinden kabul edilen teklifin birlik üyesi ülke hükümetleri tarafından onaylanması güç olabilir. Avrupa Birliği’nin mevcut hedefi 2030 yılı emisyonlarını 1990 yılına göre %40 oranında geriletmek iken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 16 Eylül 2020 günü açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2030 için %55 oranında azaltım hedefi önermişti. Bu hedefin ana amacı birliği 2050 yılında karbon-nötr bir hale getirebilmek.

AB Çevre Bakanları birliğin 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmasını kabul etti

Çevre Bakanları sıfır karbon hedefinin her bir ülke değil de birliğin tümü için geçerli olması koşuluyla bu hedefi kabul etti. Ancak AB Parlamentosu’nun 2030 yılı için aldığı %60 salım azaltımı teklifi üzerinde anlaşma sağlanamadı. AB’nin resmi azaltım kararı 2030 yılına kadar %55 idi. Parlamento bu oranı yükseltmek yönünde karar almış olsa da bakanlar bu hedefi fazla hırslı buldular.

Türkiye Çevre Ajansı kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye Çevre Ajansı kurulması için kanun teklifi verildi. “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı teklife göre Çevre Ajansı döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Çin 2060 yılından önce karbon-nötr bir ülke olacağını açıkladı

Çin’in Paris Anlaşması taahütü ülkenin karbon salımlarının 2030 yılına kadar tepe yapmasını öngörüyordu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, buna ek olarak Çin’in 2060’tan önce karbon nötrlüğe ulaşacağını söyledi. Ayrıca Çin’in 2021 yılına kadar bir karbon vergisi sistemine geçmesi bekleniyor. AB’nin Karbon Sınır Düzenlemesi’ni aşmak için planlanan bu karbon vergisinin ülkemiz gibi karbon vergisini gündeme almayan ülkelere karşı rekabet avantajı sağlayacağı düşünülüyor.

İklim değişikliğine uyumu geliştirmek için AB Hibe Proje duyurusu yayımlandı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında hibe sağlanacak projeler için ilana çıkıldı. Hibe programının Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi olacak. Bu hibe projelerine sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, kalkınma ajansları, sendikalar, kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları gibi yerel düzeyde işletmeleri ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabilecek.

2020’nin ilk yarısında küresel sera gazı salımları %8,8 azaldı

Nature Communications’da yayımlanan makaleye göre %8,8’lik düşüş şimdiye kadar görülen en yüksek yarım senelik düşüş olarak kabul ediliyor. Pandemiden kaynaklanan bu düşüş en fazla Nisan ayında görüldü ve özellikle Temmuz ayının başından itibaren Çin ve çoğu Avrupa ülkesinin normale yakın bir duruma dönmesiyle salımlar tekrar artmaya başladı.

İklim Raporları

International Energy Agency World Energy report 2020 yayımlandı

IEA’nın her sonbaharda yayımlanan Dünya Enerji Görünümü (WEO) küresel enerji sisteminin en ayrıntılı ve en yoğun şekilde incelenen analizlerinden bazılarını içerir. IEA güneş enerjisi için sermaye maliyetinin alternatif fosil yakıtlardan çok daha düşük olduğunu buldu: Avrupa ve ABD'de %2,6-5,0, Çin'de %4,4-5,5 ve Hindistan'da %8,8-10,0. Bu düşüş yenilenebilir yatırımların riskini azaltmak için tasarlanmış politikaların bir sonucu.

IEA, en uygun yer, politika desteği ve finansmana erişime sahipken, güneş enerjisinin artık megawatt saat (MWh) başına 20 USD veya altında elektrik üretebileceğini söylüyor.

İlk kez, IEA, 2050 yılına kadar küresel net sıfır CO2 salımlarına ulaşan 1,5 oC'lik bir çözümün ayrıntılı bir modellemesini içeriyor. Evden "haftada üç gün" çalışmak gibi bireysel davranış değişikliğinin "önemli" rol oynayacağını söyleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporu yayımlandı

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı ve bu olaylar kırılgan toplulukları orantısız bir şekilde sert vurdu. Buna rağmen Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü 13 Ekim'de yayımlanan 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporuna göre, her üç kişiden biri erken uyarı sistemleriyle yeterince korunmuyor.

2018 yılında küresel olarak yaklaşık 108 milyon insan fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle uluslararası insani yardım sisteminden yardım istedi. 2030 yılına kadar, bu sayının yaklaşık %50 artabileceği ve yılda yaklaşık 20 milyar ABD doları maliyete ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporu yayımlandı

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı ve bu olaylar kırılgan toplulukları orantısız bir şekilde sert vurdu. Buna rağmen Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü 13 Ekim'de yayımlanan 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporuna göre, her üç kişiden biri erken uyarı sistemleriyle yeterince korunmuyor.

2018 yılında küresel olarak yaklaşık 108 milyon insan fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle uluslararası insani yardım sisteminden yardım istedi. 2030 yılına kadar, bu sayının yaklaşık %50 artabileceği ve yılda yaklaşık 20 milyar ABD doları maliyete ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İklim değişikliği nedeniyle doğal afetler iki katına çıktı

Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisi (UNISDR), doğal afetlerdeki değişikliklere dair bir rapor yayımladı. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afet sayısının son 20 yılda yaklaşık iki katına çıktığı kaydedildi. 2000 ile 2019 yılları arasında görülen 7 bin 348 büyük doğal afet nedeniyle 1,23 milyon kişinin hayatını kaybettiği, 4,2 milyar insanın afetlerden etkilediği ve bu afetlerin dünya ekonomisine maliyetinin 2,97 trilyon dolar olduğunu belirtildi.