Projeler

Eşitlik Hareketi Manifestosu

GÜNCELLE
Dünya hızla dönüşüyor. Bu dönüşüm, teknoloji ve bilimin de etkisi ile cinsiyetler arası eşitsizliğin azalmasına katkı sağlıyor. Ancak maalesef, kadınların ekonomik ve siyasi hayata katılımı beklenen hızda gerçekleşmiyor. 
 
Oysa toplumun yarısını oluşturan kadınlar, ekonomik ve toplumsal hayatta ve karar alma mekanizmalarında yer aldıklarında, insani gelişme sağlanıyor, toplumlar gelişiyor. Üstelik ekonomik kalkınma da kadın ve erkeğin eşit temsiline ihtiyaç duyuyor. Kadın ve erkek kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığında sosyal ve ekonomik kalkınma artıyor.
 
Kadına bakış açısı, tüm toplumun geleceğini belirliyor.
 
Çünkü kadınlar dünyaya erkeklerden daha farklı bakabiliyor ve bu özel bakış toplumu dönüştürmeye de ilham oluyor. Hele ki iş dünyasında kadınlar, geleceği şekillendirecek hayati konularda büyük farklar yaratıyor.
 
Bu yüzden, GYİAD olarak Kadın Çalışma Grubumuzun liderliğinde, kadınların iş hayatında güçlenmesi için çalışıyoruz. “Eşitlik Hareketi”ni başlatarak iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için etkili projeler geliştiriyoruz. Gelin siz de destekçimiz olun, ‘Eşitlik Hareketi’ manifestomuzu imzalayın. 
 
Şimdi zaman, eşitlik zamanı!
 
EŞİTLİK HAREKETİ MANİFESTOSU
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) inisiyatifi olan ve kadınların ekonomik hayatın her alanında ve her seviyesinde yer almalarını hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women Empowerment Principles-WEPs) kabul ediyoruz.

İş hayatında “Eşitlikçi” insan kaynakları politikaları benimseyerek tüm çalışanlarımız için kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturuyoruz ve aşağıdaki prensipleri benimsiyoruz: 
  • Kadın ve erkek iş hayatında eşit temsil edilmeli
  • Eşit değerlendirme süreçlerine tabi tutulmalı
  • Kaynaklardan ve fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanmalı
  • Karar alma süreçlerine eşit katılım sağlamalı
  • Eşit ücret ve yan haklara sahip olmalı. 

Eşitlik Hareketi imzacısı olarak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere attığımız her adımı raporluyoruz, bu hayati konudaki gelişmelerin takip edilmesini sağlıyoruz.
 
Nasıl İmzacı Olabilirim? 
 
1) İlk Adım: 
Weps imzacısı olmak için lütfen tıklayın:
 
 
Önemli Not: Eşitlik hareketi Menifestosu imzacısı olmak için öncelikle Weps imzacısı olmanız gerekmektedir.
 
Sorunuz olursa: 
[email protected] ile temasa geçebilirsiniz. 
 
2) İkinci Adım:
EŞİTLİK HAREKETİ MANİFESTOSU İMZACISI OLMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN
Şirket İsmi
Weps imzacısıyım
Sektör
Çalışan Sayısı
Kadın Çalışan Sayısı
Kontaks İsmi
Kontaks Bilgileri