Start-up ve KDV aynı cümle içinde olur mu?

Türkiye; katma değerli üretimi artırmak, inovasyon ve ArGE faaliyetlerine ağırlık vermeyi istiyor.

gyiad

Ticaret Gazetesinden Alınmıştır.