GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu

GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu

Derneğimizin temel hedeflerimizden biri; Türkiye’de özellikle KOBİ’leri, girişimcileri ve iş hayatını yakından ilgilendiren, ekonomik politikaları ve stratejilerinin oluşturulduğu, kurul, konsey ve toplantılara akredite olmak suretiyle, genç iş dünyasının görüş ve önerileriyle sürece katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, genç iş dünyası olarak 2019 yılı verilerine göre %25.4’e ulaşmış olan genç işsizlik oranının düşürülmesi öncelikli konularımız arasındadır.

Bu kapsamda, İstihdam Çalışma Grubumuz bu konuya dikkat çekip farkındalık yaratmak adına iki ayaklı projemizi hayata geçirmiştir. Projemizin ilk kısmı, Türkiye’de genç istihdamın dinamiklerinin ortaya çıkartılması, sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunların tespiti ile çözüm önerilerini kapsayacak olan “Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu”dur.  İkinci ayağı ise bu raporun değerlendirileceği  “Genç İstihdam ve Teknoloji” konulu bir zirvedir.

Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu toplamda 3 bölümden oluşmaktadır:  

·        Genç İstihdam Durum Tespiti

·        Yapay Zeka ve Yeni Ekonomi  

·        Ticari ve Meslek Liseleri (TML) Araştırması

Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu için tıklayınız.