GYİAD 19. Olağan Genel Kurul Çağrısı

GYİAD 19. Olağan Genel Kurul Çağrısı

GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
19. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 12.05.2023 tarihinde saat 12.00'da Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Merkezi, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Assembly Ferko Signature Binası No.175 /14 Şişli, İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. 

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 30.05.2023 tarihinde aynı gündemle, Wyndham Grand Istanbul Levent Charlie Chaplin Salonu’nda, Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresinde saat 09:00'da yapılacaktır. 

Dernek Tüzüğü'nün 24. ve 28. Maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen sayıda asli ve yedek üye adayların liste halinde Tüzük'ün 24. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısından en geç 10 gün öncesine kadar Yönetim Kurulu'na bildirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda belirtilen listelerin en geç 02.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmasını, bu tarihten sonra sunulacak listelerin Yönetim Kurulu tarafından işleme alınmayacağını önemle bildiririz. 

Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur. 

Aday Listesi:
Yönetim Kurulu          : 12 asli 12 yedek üye
Denetleme Kurulu      : 3 asli 3 yedek üye

Program:
09:00 - 09:45 Kayıt ve Kahvaltı
09:45 - 11:00 Genel Kurul

Genel Kurul gündemi:
1) Açılış
2) Başkanlık divanının teşekkülü
3) 18. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi
4) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi
5) Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu'nun ibrası
6) Yeni dönem çalışma programının okunması ile tahmini bütçesinin görüşülmesi
7) Dernek Tüzüğü'nün 24. ve 28. Maddeleri uyarınca yapılacak kurul seçimleri için Yönetim Kurulu'na usulüne uygun olarak bildirilen her adaylık Listesi adına 2 (iki) üyenin konuşma yapması
8) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
9) Dilek ve temenniler
10) Kapanış 
 
Saygılarımızla,