GYİAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

GYİAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz 24 Haziran 2021 tarihinde 18. Olağan Genel Kurul toplantısını düzenledi. Toplantının açılış konuşması 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Pamukçu tarafından yapıldı. Ardından Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın Sinem Sonuvar Birbilen 17. Dönem Faaliyet Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Hemen akabinde  toplantı gündemi kapsamında Denetleme Kurulu Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gürkaş tarafından 17. Dönem Bilanço, gelir ve gider hesaplarının detayları paylaşıldı.  Bahsi geçen toplantıda GYİAD’ın Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi ve Derneğimizin 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden Sayın Fuat Pamukçu seçildi.

Başkan Fuat Pamukçu’nun 18. Olağan Genel Kurul Konuşması
 
Genel Sekreter Sinem Sonuvar Birbilen’in 17. Dönem Faaliyet Rapor Sunumu