Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 18. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 18. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin 18. Olağan Genel Toplantısı 16 Haziran 2021 tarihinde saat 12:00'da Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Merkezi, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Assembly Ferko Signature Binası No:175, Levent - Şişli / İstanbul adresinde toplanmış olup yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.

Bu sebeple ikinci toplantı 24 Haziran 2021 tarihinde aynı gündemle Portaxe'da, Baltalimanı Hisar Cd. No:60, 34470 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 09:30'da yapılacaktır. 

Program:
09:30-10:00 Kayıt ve Kahvaltı
10:00-11:30 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
1) Açılış
2) Başkanlık divanının teşekkülü
3) 17. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi
4) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi
5) Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu'nun ibrası
6) Yeni dönem çalışma programının okunması ile tahmini bütçesinin görüşülmesi
7) Dernek Tüzüğü'nün 24. ve 28. Maddeleri uyarınca yapılacak kurul seçimleri için Yönetim Kurulu'na usulüne uygun olarak bildirilen adaylık listesi adına 1 (bir) üyenin konuşma yapması
8) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
9) Dilek ve temenniler
10) Kapanış

Saygılarımızla,

GYİAD Genel Sekreterliği