Üye ve Ticari İlişkiler Çalışma Grubu

STK´lar güçlerini üyelerinden alırlar ve her STK´da olduğu gibi GYİAD´ın da en önemli özelliği üyeleri arasındaki dostluklar ve işbirliğidir. Özellikle GYİAD üyeleri arasındaki arkadaşlık ve dayanışma ruhu derneğin her zaman için en güçlü öğesi olmuştur.

Üye ve Ticari İlişkiler Çalışma Grubu

Üye ve Ticari İlişkiler Çalışma Grubu, mevcut üyeler arasındaki işbirliği, dostluk ve dayanışma ruhunu ön plana çıkartırken aynı zamanda derneğe yeni üye kazandırmak konusunda aktif olarak çalışmayı ve yeni üyelerin derneğe hızlıca entegrasyonunu hedeflemektedir.

Bir yandan son derece kıymetli üyelerimize yenilerini katmayı amaçlarken, öte yandan da bu yeni üyelerimizi ilgi duydukları çalışma grupları ve projelerde aktif hale getirerek derneğimize son derece hızlı bir biçimde adapte olmalarını hedefliyoruz.

Tüm üyelerimiz için networking ve ticari işbirliği fırsatlarını öne çıkarmak, Üye İlişkileri Çalışma Grubu´nun 17. dönemdeki öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Çalışma Grubu Eşbaşkanları

Büşra Gül
Büşra Gül
N. Berkay  Somal
N. Berkay Somal