Kurumsallaşma / Sürdürülebilir Yönetişim Çalışma Grubu

Ülkemizin önde gelen genç iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmelere katkı sağlayan derneğimizin sürdürülebilirlik yolunda yönetsel yaklaşım ve enstrümanlarını en verimli ve uygulanabilir kılmak temel çalışma prensibimizdir.

Kurumsallaşma / Sürdürülebilir Yönetişim Çalışma Grubu

Ülkemizin önde gelen genç iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmelere katkı sağlayan derneğimizin sürdürülebilirlik yolunda yönetsel yaklaşım ve enstrümanlarını en verimli ve uygulanabilir kılmak temel çalışma prensibimizdir.

17. Dönem Sürdürülebilir Yönetim Çalışma grubu olarak ana hedeflerimiz:

  • GYİAD’ın kurumsal kimliğinin artırılması,
  • Sürdürülebilir sistemsel değerlerinin tek bir çatı altında toplanması,
  • Her alanda standardizasyon çalışmalarının ilke ve prensiplerle belirlenip ölçülebilir, hesap verilebilir ve denetlenebilir kılınması,
  • GYİAD teamülleri ışığında çağın dinamikleri ile uyumlu değer, uyum ve kalite süreçlerinin belirlenmesi,
  • Uçtan uca derneğimizin süreçlerinin belirlenmesi ve tüm üyelerimizin bu süreçlere adaptasyonunun sağlanması olarak belirlenmiştir.

Çalışma Grubu Eşbaşkanları

Eda Ergene Kızılay
Eda Ergene Kızılay
Vefa Reşat Moral
Vefa Reşat Moral