Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Tarım ve gıdanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizin bu konuda kendi kendine yetebilen ülke olması gerekmektedir ve bu alanda sürdürülebilir projelere ihtiyaç vardır. Çalışma grubumuzun amacı Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak projeler oluşturmak ve hayata geçirmektir. Her konuda olduğu gibi teknoloji ve bilim tarım alanında da etkisini artırmaktadır. Tarımda teknolojik uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik konularda GYİAD üyeleri ve konu ile alakalı resmi/sivil kurumları ile iş birliği yaparak sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Tarım ve gıdanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizin bu konuda kendi kendine yetebilen ülke olması gerekmektedir ve bu alanda sürdürülebilir projelere ihtiyaç vardır. Çalışma grubumuzun amacı Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak projeler oluşturmak ve hayata geçirmektir. Her konuda olduğu gibi teknoloji ve bilim tarım alanında da etkisini artırmaktadır. Tarımda teknolojik uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik konularda GYİAD üyeleri ve konu ile alakalı resmi/sivil kurumları ile iş birliği yaparak sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

Group Leaders

Mustafa Özer
Mustafa Özer