Projeler

GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu

GÜNCELLE

GYİAD İstihdam Çalışma Grubu tarafından Türkiye’de genç işsizliğin dinamiklerinin ortaya çıkartılması, sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunların tespiti ile çözüm önerilerini kapsayacak “GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu” hazırlanması konusunda çalışmalara başlanmıştır. GYİAD Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu'nda, genel durum tespiti ve çözüm önerilerinin yanı sıra önemli bulduğumuz dört alt konu rapor kapsamında ele alınacaktır:

i) Geleceğin işleri için gerekli yetkinlikler,

ii) Yapay zeka ve benzer teknolojilerin istihdama olan etkilerine hazırlık,

iii) Teknik ve meslek liselerinin dönüşümü,

iv) Genç diplomalı işsizlik

 

Türkiye'de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu için tıklayınız.