Erasmus Projesi

GYİAD olarak Erasmus + kapsamında 'Konsorsiyum liderliğini' yaptığımız Staj Hareketliliği Projesi ile üniversite öğrencilerini Avrupa'da iş stajına gönderiyoruz.

Bu proje miktarı olarak 131.172 Euro onaylanmıştır. Haliç, Arel ve Bilgi Üniversitesi ile konsorsiyum oluşturan derneğimiz proje kapsamında, bu üniversitelerin seçeceği öğrencilere Avrupa ülkelerinde iş stajı imkanı sunmaktadır.

Proje 66 öğrencinin staja gönderilmesini hedeflemiştir. Staj süresinin ise 2-4 ay olması tercih edilmektedir. Staj imkanı sunulan öğrencilere ülkesine göre aylık 400-600€ arası hibe desteği verilmektedir..