Merkez Ekibimiz

Sinem SONUVAR
Genel Koordinatör
Ayşen ALKA
Operasyon Yöneticisi
Yeliz ARCA
Operasyon Yöneticisi
Gencer ŞEKER
Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu