Bizden Sohbetler 9 / İngiltere - Türkiye Ticari İlişkileri Brexit Sonrası

18.01.2017


Üye İlişkileri Komitesi, 9. Bizden Sohbetler Yemeği, Bilgilendirme Raporu

19.01.2017

18.01.2017 Çarşamba akşamı, “Bizden Sohbetler Formatlı” sohbet yemeklerinin dokuzuncusu, “İngiltere - Türkiye arasındaki Ticari İlişkilere Genel Bakış ve Brexit Sonrası Gelişmeler” konusuyla, İstanbul Etiler La Scarpetta  Restaurant’ta gerçekleştirilmiştir.

Bu yemeğe; 11 üye, 1 konuk konuşmacı eşi, 2 üye misafiri, 2 konuk konuşmacı ve GYİAD Genel Koordinatörü 1 kişi olmak üzere toplam 17 kişi katılım göstermiştir.
Bizden SohbetlerBizden Sohbetler
Toplantıya katılan üye ve misafirlerin listesi aşağıdadır; 

 • CHRISTOPHER WILLIAM JAMES – BCCT İngiliz Ticaret Odası Başkanı / KONUK KONUŞMACI
 • MEHMET BAŞARAN – İngiltere Başkonsolosluğu Yatırım Danışmanı / KONUK KONUŞMACI
 • İLKAY DEMİRDAĞ – GYIAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • HÜSEYİN SERKAN ULUÇ – GYIAD Denetim Kurulu Üyesi, Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı
 • EDA ERGENE – GYIAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı
 • ERDEM İPEKÇİ – GYIAD Girişimcilik Toplantıları Komitesi Eş Başkanı
 • ÖZER ERDEM – GYIAD STK İlişkileri Komitesi Eş Başkanı
 • İSMAİL NURİ ELKOCA – Üye
 • DUYGU ÖZER – Üye
 • ESRA ZEYBEKOĞLU – Üye
 • VEDAT KARAKO – Üye
 • ŞAFAK HERDEM – Üye
 • SEDA DİCLE – Üye
 • REZZAN KURT – Üye misafiri
 • ERKAN KURT – Üye misafiri
 • GÜLTEN SÜZER GAUNT – Konuk konuşmacı eşi
 • SİNEM SONUVAR – GYIAD Genel Koordinatörü 

Toplantı İçerik Özeti
Tüm konuklar, saat 19.30 itibariyle toplanmaya başlamış ve planlandığı gibi saat 20:00’da, yemekli eğitim toplantısına geçilmiştir. Toplantı öncesi, Konuşmacı Christopher Gaunt’a dil tercihi sorulmuş, Türkçeyi anlayabildiğini ama konuşma noktasında zayıf olduğunu belirttiği için isteği üzerine toplantının İngilizce olarak başlamasına ve devam etmesine karar verilmiştir.

Toplantı, sırasıyla GYİAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı Hüseyin Serkan Uluç’un ve Eda Ergene’nin açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Hüseyin Serkan Uluç, kendini ve işini tanıtarak başladığı açılış konuşmasında; GYİAD Üye İlişkileri Komitesinin çalışmalarından bahsetmiş ve komitenin düzenlemiş olduğu “Bizden Sohbetler” formatlı yemeklerin içerik ve amaçlarına yönelik konuk konuşmacıları aydınlatmıştır. Bu noktada, seçilen konuların, sanat, ekonomi, hukuk gibi çok çeşitli konular olabildiği tüm bu konuların tek bir hedefi olduğu ve bu hedefin de, üyelerin kişisel gelişimlerini ve kendi aralarındaki ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak olduğu belirtilmiştir.
Bu hedeften yola çıkarak; Atatürk’ün çizdiği yolda eğer bu ülke için bir katma değer yaratılacak ise, çağdaş, iyi eğitimli, global bakış açısına sahip, gerek sosyal alanda gerekse de iş alanında güçlü ilişkilere sahip bir gençliğe ihtiyacımız olduğu ifade edilerek, GYİAD’ın bu yolda 30 yıldır uğraş verdiği ve bahsi geçen profilde iş insanlarının yaratılmasına katkı sağladığının altı çizilmiştir. Akabinde neden bugünkü konunun seçildiğine yönelik konuşmasına devam eden Hüseyin Serkan Uluç, Türkiye ile İngiltere’nin derin bir tarihe sahip olduğuna, Türkiye’nin AB yolunda her zaman İngiltere’nin desteğini yanında hissettiğine dikkat çekmiş ve özellikle Brexit kararı sonrası, tüm iş dünyasının İngiltere’nin pozisyonunun ne olacağını merak ettiğini belirtmiştir. Bu gerçeklerden hareketle GYİAD olarak, İngiltere ile ilişkilerimizin dünü, bugünü ve geleceği konusunda fikir alışverişi yapmanın faydalı olabileceğine karar verildiğini ifade etmiştir. Hüseyin Serkan Uluç, bu noktada davetimizi kırmayarak kabul eden konuklara teşekkür ederek sözü Komite Eş Başkanı Eda Ergene’ye vermiştir.
Eda Ergene de kısaca kendini tanıtarak, konuk konuşmacılara davete katılarak gösterdikleri nezaket için teşekkür etmiş ve toplantıya katılan tüm misafirlerin tek tek kendilerini tanıtmalarını rica etmiştir. Bu çerçevede tüm üye ve konuklar kendilerini tanıtmıştır.

Konuk konuşmacılardan Christopher Gaunt, davet edildikleri için teşekkür ederek sohbete başlamış kendi kariyeri hakkında bilgiler vermiş ve öncelikle İngiltere Türkiye İlişkileri ve ticaret hacmi hakkında genel değerlendirmeler yapmıştır. Bu değerlendirmelerin akabinde, Türk firmalarının ve Türk çalışanların güçlü yönleri üzerinde tespitlerde bulunmuştur. İngiliz halkının gözündeki Türk markalarının imajı ve bu imajın oluşumundaki temel parametreler üzerine üyelerin de katılımıyla konuşmalar olmuştur. Katılımcı üyelerimizin sorularıyla konu; Türk firmalarının İngiltere pazarına girişte yapmış oldukları hatalar ve bu hataların yerine nelerin yapılması gerektiği üzerine yoğunlaşmış, bu noktada sözü alan Mehmet Başaran, İngiliz pazarının hassasiyetleri üzerine genel değerlendirmeler yapmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucunda, İngiliz Kanunlarının tanıdığı fırsatlar ve vize rejimiyle de bağlantılı olarak iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları hakkında bilgiler vermiştir.
Tüm bu konuşmaların içerisinde, İngiltere Hükümetinin bakış açısıyla; Gelmek isteyen yatırımcıya nasıl bakıldığı ve hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığı hususlarının üzerinde önemle durulmuştur. Bu bağlamda genel olarak Türk İşadamlarının; gerçekten İngiltere’de iş yapmak isteyenler ile sadece oturma izni veya vatandaşlık peşinde olanlar şeklinde iki gruba ayrıştığı ve bu grupların her ikisinin de nelere dikkat etmesi gerektiği ve hangi noktaların atlandığı hususlarında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Üyelerimizden tek tek sırayla, İngiltere pazarıyla neden ilgilendiklerini ve hangi hususlarda bilgilendirme ihtiyacı içinde olduklarını söylemeleri istenmiş; mevcut sorular tek tek İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım Danışmanı Mehmet Başaran tarafından not alınarak akabinde cevaplanmaya çalışılmıştır.
Konuşmacıların, spesifik konu bazlı sorularıyla içeriği oldukça zenginleşen sohbette, katılımcıların çoğunluğu toplantının sonuna kadar kalmış, toplantı tüm katılımcıların memnuniyetiyle sona ermiştir. Konuklar ve konuşmacılar arasında kartvizit alışverişi olmuştur. Konuşmacılar muhtemel her türlü soru ve sorunlarla ilgili olarak memnuniyetle yardımcı olmaya hazır olduklarını beyan edip, bir kere daha böyle bir organizasyona davet edildikleri için teşekkür etmişlerdir.
Birkaç sefer hatıra fotoğrafı çekilmiştir.

Bizden SohbetlerBizden Sohbetler
Eş Başkanların Kanaati
Daha önceki  ‘’Bizden Sohbetler ‘’ yemeklerinin konularıyla ilgili olarak da çeşitli defalar bahsettiğimiz üzere; amaçlarından birisi, çağdaş, genç, donanımlı, Türk işadamı, işkadını ve yöneticilerinin hem kişisel gelişimlerini hem de bu gelişimin topluma olumlu yansımalarını desteklemek olan derneğimizin; üyelerinin İngiltere gibi Türk şirketleri için çok önemli bir pazarla ilgili son gelişmeleri öğrenmeleri ve iki ülke arasındaki mevzuat ile ilgili donanımlarına katkı sağlamak amacıyla iş bu toplantının düzenlenmesine komitemizce karar verilmiştir.
Buradaki ana motivasyon kaynağı; AB’ye girmeye çalışan ülkemizin bu yoldaki en büyük destekçilerinden olan İngiltere’nin AB’den çıkma kararı alması neticesinde içinde bulunduğu durumun değerlendirmesinin yapılması ihtiyacı ve alınmış olan bu kararın icrası noktasında İngiltere’nin neler yaptığını öğrenmek, olası yeni ticaret anlaşmaları ile ilgili Türkiye’yi ilgilendiren hususlar olup olmadığını konuşmak, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda muhtemel tercih değişiklikleri olması halinde İngiltere ile benzer neler yapabileceğini değerlendirmek olmuştur.
Toplantının konuşmacılarının, bu konuda en üst seviyede saygın ve yetkin kişilerden seçilmiş olması toplantı içeriğinin dolu dolu geçmesine olanak sağlamış buna ilaveten konuşmacılarımızın değerli şahsiyetlerinin son derece mütevazi ve espritüel sosyo-kültürel seviyede olması da herkesin kendini daha rahat hissetmesini sağlamış, toplantıya renk katmıştır. Tüm bu hususlar, nezih bir ortamda, katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki iletişimin yüksek olduğu samimi bir toplantının geçmesine olanak sağlamıştır.
 
Tüm katılımcılar memnuniyetlerini bire bir ifade etmişlerdir. Bu tarz derinlik arz eden konularla ilgili toplantı ve organizasyonların daha rahat zamanlarda yapılmasının farkı bir defa daha hissedilmiş, akşam yemeklerinin bu anlamda en doğru tercihlerden birisi olduğu gerçeği bir defa daha kendini göstermiştir.
 
Genel olarak icra edilen bu “Bizden Sohbetler” formatına gösterilen ilginin başarışıyla devam ettiği, özellikle ticari hayatın içinde üyelerimize katkı sağlayacak konuların işlenmesinin çok önemli olduğu, sık ve hantal olmayan organizasyonlarla yapıldığında talebin üst seviyeye çıktığı bu toplantıda bir defa daha görülmüştür. Ayrıca çağrılan konuklar açısından da GYİAD’ın dernek olarak tanıtımına büyük katkı sağlandığı, konukların konuşmalarından ve toplantı sonrası olumlu geri dönüşlerinden anlaşılmaktadır. Bu tarz faaliyetlerin, üyelerimizin hem kişisel gelişimlerine, hem de birbirleriyle olan ilişkilerine katkı sağladığını düşünüyor, derneğimizin de çeşitli platformlarda, ileri ki zamanlarda atacağı adımlara katkı sağlayacak bilinirliğe ve iletişim ağına destek sağlayacağı düşünmekteyiz.  
 
Saygılarımızla,

Eda Ergene & Hüseyin Serkan Uluç
GYIAD Üye İlişkileri Eş Başkanları

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GYİAD Üye İlişkileri Komitesi olarak düzenli olarak organize ettiğimiz, “Bizden Sohbetler” toplantılarının bir yenisini daha "İngiltere-Türkiye arasındaki  Ticari İlişkilere Genel Bakış ve BREXIT sonrası gelişmeler"  konusuyla 18 Ocak 2017 Çarşamba akşamı İstanbul Etiler La Scarpetta Restaurant’da saat 19.30'da gerçekleştireceğiz.

Gerek, dış ticaret ağırlıklı çalışan üyelerimizin gerekse de yeni fırsat ve yatırım arayışı içinde olan üyelerimizin çok faydalanacağını düşündüğümüz bu yemekli sohbet toplantısında, Türkiye’deki BCCT / İngiliz Ticaret Odası ’nın Başkanı; Sayın Christoper W. Gaunt’u  konuk edeceğiz. İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin dününün, bugününün ve geleceğinin ele alınacağı toplantımızda; özellikle Brexit sonrası ortaya çıkan genel yapısal değişimler ile Türkiye’de yatırım yapmak isteyen İngiliz Şirketlerinin genel beklentilerini ve muhtemel işbirliği fırsatlarını konuşacak, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek için yapılabilecekleri tartışacağız.

Üye İlişkileri Komitesi olarak, yemekli sohbet toplantımızda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Organizasyonun katılım ücreti akşam yemeği dahil 170 TL’dir ve ödeme yemek sonrası, katılımcı tarafından La Scarpetta Restaurant’a yapılacaktır.
 
Program
19.30     Buluşma
20.00     Yemekli Sohbet Toplantısı
 
Tarih :18 Ocak 2017 Çarşamba
Yer : La Scarpetta Restaurant, Dilhayat Sokak No: 16 Etiler / İstanbul Tel:0 212-263 5353
 
Katılım teyidinizi CRM sistemimiz üzerinden  buradan  veya  Dernek Merkezimize (Tel:0212 356 94 06) iletmenizi rica ederiz.
 
Sevgi ve Saygılarımızla,

GYİAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanları
Eda Ergene & Hüseyin Serkan Uluç