Hızlı Start Up "Hedefimiz Globalleşmek" / Serkan Sevim

Müzik streaming pazarında yüzde 95 payla 1'inci olan Medianova'nın kurucusu Serkan Sevim, hedefinin global teknoloji şirketi yaratmak olduğunu söylüyor.

Serkan Sevim


Serkan Sevim


Busıness Leaders Start Up Dergisinden Alınmıştır.