GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

25.01.2019
Değerli üyelerimiz,

GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Bildiğiniz gibi 17.09.2018 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul ile Dernek Tüzüğümüzün belirli maddeleri değiştirildi ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne gerekli başvurular tamamlandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tüzük üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda iletilen yazıda (buradan ulaşabilirsiniz) belirtilen eksiklikler tespit edilmiş olması sebebiyle Tüzükte anılan maddelerin ivedilikle değiştirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Anılan değişikliklerin yapılması amacıyla da Derneğimizin Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.01.2019 tarihinde saat 17:00'da GYİAD Merkez'de yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 25.01.2019 tarihinde aynı gündemle, aynı adreste saat 18:30'da yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilen Tüzük değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz. (Dosyadaki sarı renkli maddeler, değişiklik yapılması veya çıkarılması önerilen maddeleri göstermektedir)

GYİAD Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel Kurul gündemi:

1) Açılış.
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Dernek faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanının bilgi vermesi,
4) Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması,
5) Dilek ve temenniler.
6) Kapanış.

Saygılarımızla,

GYİAD Yönetim Kurulu