Çocuk ve yaşlı bakımı kadınları eve hapsediyor / Yurt Gazetesi

Son dönemlerde özellikle Birleşik Milletler'in konuya el atması ile birlikte kadının iş gücüne katılımını artırmaya dönük çok sayıda sayıda çalışmaya tanık oluyoruz.

GYİAD

Yurt Gazetesinden Alınmıştır.