Bizden Sohbetler 8 - Ticari uyuşmazlıkların çağdaş ve etkin çözümü; TAHKİM

16.12.2016
Üye İlişkileri Komitesi, 8.Bizden Sohbetler Yemeği, Bilgilendirme Raporu
 
16/12/2016 Cuma akşamı, "Bizden Sohbetler Formatlı" sohbet yemeklerinin sekizincisi, "Ticari uyuşmazlıkların çağdaş ve etkin çözümü; TAHKİM" konusuyla, İstanbul Etiler La Scarpetta  Restaurant’ta gerçekleştirilmiştir.
Bu yemeğe; 14 üye, 1 üye eşi, 1 üye kardeşi, 1 üye misafiri, 2 konuk konuşmacı ve GYIAD Operasyon yetkilisi 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi katılım göstermiştir.

Bizden Sohbetler

Toplantıya katılan üye ve misafirlerin listesi aşağıdadır;   

 • Prof.Dr. Ziya Akıncı – ISTAC İstanbul Tahkim Merkezi Yön. Kur. Başkanı / KONUK KONUŞMACI
 • Dr. İsmail G. Esin – ESİN Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı / KONUK KONUŞMACI
 • HALİL ERDOĞMUŞ – GYIAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • HÜSEYİN SERKAN ULUÇ – GYIAD Denetim Kurulu Üyesi, Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı
 • EDA ERGENE – GYIAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı
 • BUSE PINAR KAÇAR – GYIAD Sosyal İlişkiler Komitesi Eş Başkanı
 • İREM PEHLİVANOĞLU – GYIAD Ticari İlişkiler Komitesi Eş Başkanı
 • ÖZGE KALE – Üye Seçme Komitesi Üyesi
 • İBRAHİM ARINÇ - Üye
 • MUSTAFA FATİH AKSAYLI – Üye
 • PINAR SALMAN – Üye
 • İSMAİL NURİ ELKOCA – Üye
 • DUYGU ÖZER – Üye
 • ESRA ZEYBEKOĞLU – Üye
 • MEHMET DEMİRTAŞ – Üye
 • BAŞAK ÖĞÜTKEN – Üye
 • SELEN ARINÇ – Üye eşi
 • ŞULE ULUÇ GÜRMAN – Üye kardeşi
 • KAZIM MAVUŞ – Üye Misafiri
 • YELİZ ARCA – GYIAD Operasyon Yöneticisi

Toplantı İçerik Özeti
Tüm konuklar, saat 19.30 itibariyle toplanmaya başlamış ve planlandığı gibi saat 20.00’da, yemekli eğitim toplantısına geçilmiştir.
 
Toplantı, sırasıyla GYİAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanı Hüseyin Serkan Uluç’un ve Sosyal İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Buse Pınar Kaçar’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Hüseyin Serkan Uluç açılış konuşmasında; GYİAD’ın kuruluşundan ve faaliyetlerinden bahsetmiş, komitelerin çalışmaları hakkında kısaca bilgilendirmeler yapmış ve Üye İlişkileri Komitesinin düzenlemiş olduğu Bizden Sohbetler formatlı yemeklerin içerik ve amaçlarına yönelik konuk konuşmacıları aydınlatmıştır. Daha sonra konuşmayı devralan, konuşmacıların davet edilmesinde emeği geçerek desteklerini eksik etmeyen Sosyal İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Buse Pınar Kaçar, Tahkim Konusunun dernek içinde nasıl gündeme geldiği ve böyle bir yemeğin organizasyon fikrinin nasıl oluştuğuna dair bilgilendirmeler yapmıştır. Konuk konuşmacılara davete katılarak gösterdikleri nezaket için teşekkür edilerek toplantı başlamıştır.

Konuk konuşmacılardan Prof. Dr. Ziya Akıncı, davet edildikleri için teşekkür ederek sohbete başlamış ve öncelikle tahkim konusu hakkında genel bilgilendirmeler yapmıştır. Gerek dünya gerekse de Türkiye’de Tahkim oluşumunun çıkış; neden ve faydaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu değerlendirmelere çeşitli örneklerle katkıda bulunan diğer konuk konuşmacı Dr. İsmail G. Esin’in ardından konuşmasına devam eden Ziya Akıncı, İSTAC / İstanbul Tahkim Merkezinin, kuruluş sürecini ve amaçlarını anlatmış, bahsi geçen süreçlerde gerek hükümetin gerekse de mevcut yargı organlarının konuya vermiş olduğu ehemmiyet ve destekler konusunda çok faydalı bilgiler vermişlerdir. Verilen bu bilgiler ışığında, kurulmakta olan İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak oldukça önem arz edildiği anlaşılan tahkim konusu hakkında, katılımcılar açısından oldukça önemli farkındalıklar oluşmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşturmaya ve ayağa kaldırmaya çalıştığı İstanbul Finans Merkezi Projesinin ana amaçlarından bahsedilmiş, yabancı şirket ve yatırımcılar açısından Türkiye’nin ve dolayısıyla bu projenin bir cazibe merkezi haline getirilebilmesi için bunun hukuk ayağının da uluslararası kalite ve yeterlilikte olması gerektiğinin altı çizilmiş ve devletin bu noktadaki farkındalığının en üst seviyede olduğu belirtilerek, konuya verilen destek ifade edilmiştir. İsmail G.Esin’in çeşitli ulusal ve uluslararası dava örneklemeleri ve deneyimleriyle renk kattığı yemek, katılımcıların yoğun sorularıyla şekil alarak, uzun bir süre soru cevap şeklinde devam etmiştir.

Konuşmacıların, spesifik konu bazlı sorularıyla içeriği oldukça zenginleşen sohbette, tahkimin hangi ticari konularda kullanılabileceği, bunun için yapılması gerekenler, avantajları, neye alternatif olduğu veya olmadığı, hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği, maliyet avantajları, sistemin gri noktaları olup olmadığı, hangi konu ve şartlarda tavsiye edilmediği, mevcut ön yargıların muhtemel nedenleri gibi hususlarda örneklemeli yoğun konuşmalar geçmiştir.

Mazeretleri dolayısıyla erken kalkmak zorunda olan birkaç katılımcı dışında katılımcıların çoğunluğu toplantının sonuna kadar kalmış, toplantı tüm katılımcıların memnuniyetiyle sona ermiştir. Konuklar ve konuşmacılar arasında kartvizit alışverişi olmuştur. Konuşmacılar muhtemel her türlü soru ve sorunlarla ilgili olarak memnuniyetle yardımcı olmaya hazır olduklarını beyan edip, bir kere daha böyle bir organizasyona davet edildikleri için teşekkür etmişlerdir.
Birkaç sefer hatıra fotoğrafı çekilmiştir.

Bizden SohbetlerBizden Sohbetler
Eş Başkanların Kanaati

Daha önceki  "Bizden Sohbetler" yemeklerinin konularıyla ilgili olarak da çeşitli defalar bahsettiğimiz üzere; amaçlarından birisi, çağdaş, genç, donanımlı, Türk işadamı, işkadını ve yöneticilerinin hem kişisel gelişimlerini hem de bu gelişimin topluma olumlu yansımalarını desteklemek olan derneğimizin; üyelerinin hukuk alanındaki donanımlarına katkı sağlamak amacıyla iş bu toplantının düzenlenmesine komitemizce karar verilmiştir.

Buradaki ana motivasyon kaynağı; üyelerimizin genç işadamı ve işkadınlarından oluştuğu gerçeğinden hareketle, mevcut sermaye yapılarının ve kaynaklarının sınırlı olduğu düşünülmüş ve bu gerçek olsun veya olmasın, bu noktadan hareketle ticari hayatta az hata yaparak ilerleme gerekliliği, özellikle ülkemizin son dönemde geçtiği zor günlerde, ticari hayatın her geçen gün daha da zorlaştığı, ticari ihtilafların artma eğiliminde olduğu ve bu süreçte üyelerimizin muhtelif ihtilaflarda, yargı huzurunda az zaman kaybetmek zorunda olduğu, doğru ve etkin kontrat yapabilme yetisinin artırılması gerektiği tespitleri yapılmıştır.
Bu çerçevede üyelerimizin gerek maddi gerek manevi açıdan kaynaklarını etkin kullanabilmesi amacıyla, TAHKİM konusunun önemli bir konu olarak gündeme alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde bu yemek oldukça önem arz etmektedir.

Toplantının konuşmacılarının, bu konuda en üst seviyede saygın ve yetkin kişilerden seçilmiş olması toplantı içeriğinin dolu dolu geçmesine olanak sağlamış buna ilaveten konuşmacılarımızın değerli şahsiyetlerinin son derece mütevazi ve espritüel sosyo-kültürel seviyede olması da herkesin kendini daha rahat hissetmesini sağlamış, toplantıya renk ve keyif katmıştır. Tüm bu hususlar, nezih bir ortamda, katılımcılar ve konuşmacılar arasındaki iletişimin yüksek olduğu samimi bir toplantının geçmesine olanak sağlamıştır.
 
Tüm katılımcılar memnuniyetlerini bire bir ifade etmişlerdir. Bu tarz derinlik arz eden konularla ilgili toplantı ve organizasyonların daha rahat zamanlarda yapılmasının farkı bir defa daha hissedilmiş, akşam yemeklerinin bu anlamda en doğru tercihlerden birisi olduğu gerçeği bir defa daha kendini göstermiştir.
 
Genel olarak icra edilen bu "Bizden Sohbetler" formatına gösterilen ilginin başarışıyla devam ettiği, özellikle ticari hayatın içinde üyelerimize katkı sağlayacak konuların işlenmesinin çok önemli olduğu, sık ve hantal olmayan organizasyonlarla yapıldığında talebin üst seviyeye çıktığı bu toplantıda bir defa daha görülmüş, gerek cuma akşamı olması, gerekse de kötü hava şartları toplantıya katılımı etkilememiş bilakis "bu toplantı nerde olursa olsun gelirdim" şeklindeki pozitif yorumlar komite olarak bizlere doğru yolda olduğumuzu hissettirmiştir. Bu tarz faaliyetlerimizin, üyelerimizin hem kişisel gelişimlerine, hem de birbirleriyle olan ilişkilerine katkı sağladığını ümit ediyor, eğer başarabiliyorsak komite olarak bundan dolayı onur ve kıvanç duyacağımızın bilinmesini arz ederiz.
 
Saygılarımızla,

Eda Ergene & Hüseyin Serkan Uluç
GYİAD Üye İlişkileri Eş Başkanları

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GYİAD Bizden Sohbetler

Değerli Üyemiz,
 

GYİAD Üye İlişkileri Komitesi olarak düzenli olarak organize ettiğimiz, “Bizden Sohbetler” toplantılarının bir yenisini daha “Ticari uyuşmazlıkların çağdaş ve etkin çözümü; TAHKİM”  konusuyla 16 Aralık 2016 Cuma akşamı İstanbul Etiler La Scarpetta Restaurant’da saat 19.30'da gerçekleştireceğiz.

Ticari hayatın içindeki tüm üyelerimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu yemekli eğitim toplantısında, ISTAC / İstanbul Tahkim Merkezi, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ziya Akıncı’yı ve Esin Avukatlık Ortaklığı, Yönetici Ortağı Sayın Dr. İsmail G. Esin’i konuk edecek; 20.11.2014 tarihli 6570 sayılı kanunla kurulan ve 26.10.2015 tarihinde tahkim ve arabuluculuk kuralları yürürlüğe giren, ISTAC / İstanbul Tahkim Merkezi’nin, konularında uzman hakemleriyle sağlamış olduğu, tarafsız, esnek, hızlı ve etkin uyuşmazlık çözümlerini öğreneceğiz.

Ulusal ve uluslararası davaların çözümünde, tahkimin tüm yönleriyle ele alınacağı yemekli eğitim toplantımızda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Organizasyonun katılım ücreti akşam yemeği dahil 170 TL’dir ve ödeme yemek sonrası, katılımcı tarafından La Scarpetta Restaurant’a yapılacaktır.
 
Program
19.30     Buluşma
20.00     Yemekli Eğitim Toplantısı
 
Tarih :16 Aralık 2016 Cuma
Yer : La Scarpetta Restaurant, Dilhayat Sokak No: 16 Etiler / İstanbul Tel: 0 212-263 5353
 
Katılım teyidinizi CRM sistemimiz üzerinden  buradan  veya  Dernek Merkezimize (Tel:0212 356 94 06) iletmenizi rica ederiz.
 
Sevgi ve Saygılarımızla,

GYİAD Üye İlişkileri Komitesi Eş Başkanları
Eda Ergene & Hüseyin Serkan Uluç