Başkan´ın Mesajı
Türkiye’nin en köklü genç iş örgütlerinden GYİAD, bireylerin dönüşümünün kurumları dönüştürdüğüne ve buradan da toplumun dönüşmeye başladığına dikkat çekmek istemektedir.
Başkan´ın Mesajı
Yiğit Savcı - GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dünyanın hızla dönüştüğü, yepyeni işlerin ve iş yapış şekillerinin ortaya çıktığı bir dönemden geçmekteyiz. 21. Yüzyıl hepimizi farklı bakış açıları geliştirmeye zorluyor. Bu dönüşüm başta teknolojinin etkisiyle ekonomilere yansırken diğer yandan hayatın her alanını ve bilhassa sosyal yaşamı hızla dönüştürüyor. Aslında değişimle başlayan ve gelişime doğru evrilen ardından da dönüşümün başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya ekonomilerini tarihsel açıdan incelediğimizde önemli devrimlerin hep güçlü dönüşümlerle gerçekleştiğini görüyoruz. Baktığınızda bu dönemde teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan dijital dönüşüm, esasen insan odaklı olarak ilerliyor ve bireyin dönüşümüne neden oluyor. Bireyin dönüşümü de başta ailenin yapı taşı olan annelerin yani kadının dönüşümü ile başlıyor. Bununla beraber kadının iş hayatına katılımıyla daha etkin bir dönüşümün ortaya çıktığını görüyoruz. İş dünyasında bir yandan kadınının yükselmesi ve karar mekanizmalarında erkek egemenliğinin azalmasıyla, daha yaşanabilir, daha özgür bir iş ortamının oluştuğunu gözlemliyoruz. Öte yandan kadınla erkeğin eşitlenerek dengeli olarak kurumlarda çalışması, teknolojinin de etkisiyle dönüşümü ivmelendiriyor.

Ayrıca dijital dönüşümün de yeni nesillerin dönüşümünde kritik bir rol oynadığını unutmamalıyız. Artık yaşlılar genç, gençler ise bilgi düzeyi açısından yaşlı konumuna geliyor.

“Kadın ve Dijital” beraber hareket ederken, insanoğlunun evrimine büyük bir sıçrama yaptırtan “Sanat”ı da bunların yanına koyuyorum. Asırlardır her dönüşümde en büyük faktör olarak ortaya çıkan “Sanat” yani “Yaratıcı Düşünce” burada son tema olarak dönüşüm resmimizi bütünlemiş oluyor.
 
Toplumların dönüşümünde sanatı ve felsefesini yani düşüncelerin yeni dinamiklerle dönüşümünü unutmamalıyız. Yaratıcı düşünme kabiliyeti girişimlerin anahtarıdır. Bu anahtar; girişimcilerin sorunları çözdüğü, kapıları açtığı anahtardır. Toplumlar girişimcilerin ortaya attığı fikirlerle, deyim yerindeyse dönüşmeye mecbur kalırlar. Rönesans en iyi örnektir ki; 1400’lü yıllardan itibaren Avrupa çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirmiş ve büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bence halen de bu dönüşümün gücüyle ilerlemektedir.
 
Böylece iş hayatını her yönden etkileyen üçlü saç ayağı üzerine oturtmaya çalıştığımız Bireyin, Kurumların ve Toplumun dönüşümünün nasıl ortaya çıktığını tanımlamaya çalıştık. Türkiye’nin en köklü genç iş örgütlerinden olan GYİAD olarak, bireylerin dönüşümünün kurumları dönüştürdüğüne ve buradan da toplumun dönüşmeye başladığına dikkat çekmek istedik.

Sonuç olarak; bizim bugün tanıklık ettiğimiz dönüşüm, insan beyninin yeni şeyler düşleyerek muhtemelen bu dünyaya sığmayıp, evrenlere açılmasıyla sonuçlanacak bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla dünya ekonomileriyle beraber iş dünyası da bu dönüşümün temel taşı olan düşüncelerden ortaya çıkacak girişimcilerin iş fikirleriyle uzaya ve başka gezegenlere gitmeyi başaracaktır.
 
Bu vizyon ve bakış açısıyla kadın ve erkeğin karar mekanizmalarında eşitlendiği, teknolojinin katkısıyla şirketlerin ciddi sıçramalar yaptığı ve toplumun yeni yaratıcı fikirlerle ışıldadığı günlerin yakın olduğunu düşünüyorum…

16. Dönem Yönetim Kurulu olarak yola çıkarken; “Dönüşüm” temasıyla sadece projeler üretmeyi değil aynı zamanda bireyin, kurumların ve toplumun dönüşümüne katkı sağlamayı hedefledik.
 
 
Yiğit SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır - Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası