Basında GYİAD
Genç Yönetici İş İnsanları Derneğinin gazete, dergi vb. yayınlarda çıkan; farklı konu ve konukların yer aldığı toplantı, panel ve özel günler hakkında haberleri okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır.