300 Milyarlık Uzlaşı Çağrısı / Cumhuriyet Gazetesi

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim, tüm sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve uzlaşma kültürünün oluşturacağı faydaya inanan tüm fertleri Toplumsal Uzlaşı Hareketi'ne destek vermeye davet etti.

300 Milyarlık Uzlaşı Çağrısı

 

Cumhuriyet Gazetesinden Alınmıştır.